Länkar

På internet finns mycket information och inspiration, på gott och ont. Här är några av dem jag gillar och använder:

Information
Livsmedelsverket
Dietisternas riksförbund
Socialstyrelsen
1177
Riksidrottsförbundet
Olympiatoppen Norge – idrottsnutrition
SISU Idrottsutbildarna Skåne

Inspiration
Hungrig.nu – Hushållningssällskapet
ICA – hälsa
Sunn Idrett – norska